Nyhetsbrev Q4 2021

Mycket har hänt inom parken sedan sist, här följer en uppdatering om vad som skett under fjärde kvartalet 2021.

Knohult

Aktiviteter sedan förra nyhetsbrevet

 • Parkens vägnät är nu körbart genom hela parken.
 • Parkens kabelnät är etablerat och framledes består arbetet med återställande av vägsidor och kabelgravar.
 • Fundamentsgjutning har fortlöpt enligt plan och endast ett fundament återstår, vilket förväntas bli klart under första kvartalet 2022.
 • Sprängningar inom parken förväntas bedöms vara avslutade.


Pågående och kommande arbeten

 • Arbetet med att bergsförankra fundamenten har påbörjats och förväntas bli klara under första kvartalet 2022
 • Förberedelser inför leveransen av turbindelar som förväntas ske i april 2022

Älgön

Aktiviteter sedan förra nyhetsbrevet

 • Parkens vägnät är körbart genom hela parken.
 • Arbetet med parkens fundament fortlöper enligt plan och förväntas bli klart under första kvartalet 2022.
 • Alla uppställningsytor är påbörjade inom parken.
 • Sprängningar inom parken förväntas vara avslutade.

Pågående och kommande arbeten

 • Etableringen av parkens interna kabelnät pågår och förväntas bli klart under första kvartalet 2022.
 • Arbetet med att återställa vägsidor och kabelgravar har påbörjats.

Har ni frågor rörande de pågående byggarbetena i parkområdet eller dess närhet, vänligen kontakta Vindin Vedbo ABs representant på siten, Rainer Härkäniemi, mobil 070 325 50 89.

<< Återgå till nyheter