Nyhetsbrev Q3 2021

Q3 Nyhetsbrev

 

Arbetet med parkernas infrastruktur fortskrider som planerat, nedan följer en uppdatering om vad som skett inom parken sen sist. 

 

Knohult 

Aktiviteter sedan förra nyhetsbrevet

 • Merparten av parkens kabelgravar är grävda och klara för kabelläggning.
 • Planerade sprängningsarbeten är avslutade.
 • Nya fundament gjuts varje vecka.

Pågående och kommande arbeten

 • Förläggningen av det interna kabelnätet fortlöper enligt plan och förväntas bli klart under fjärde kvartalet 2021.
 • Mindre sprängningsarbeten kan fortsatt förekomma i samband med grävarbeten för kabeldiken.
 • Fundamentsgjutning fortlöper enligt plan och förväntas vara färdigställda under fjärde kvartalet 2021. Materialtransporter sker företrädesvis på tisdagar.

 

Älgön

Aktiviteter sedan förra nyhetsbrevet

 • Parkens interna vägnät är etablerat till uppskattningsvis 80%.
 • Tornens uppställningsytor är etablerade till uppskattningsvis 45%.
 • Arbetet med parkens fundament är påbörjat

Pågående och kommande arbeten

 • Arbetet med parkens vägnät fortlöper enligt plan och förväntas bli klart under fjärde kvartalet 2021.
 • Fundamentarbeten har påbörjats och fortlöper under hösten med planen att vara färdigställas under första kvartalet 2022.
 • Behov av ytterligare sprängningsarbeten förväntas i samband med grävningsarbeten för vägar, fundament och kabeldiken.

 

Har ni frågor rörande de pågående byggarbetena i parkområdet eller dess närhet, vänligen kontakta Vindin Vedbo ABs representant på siten, Rainer Härkäniemi, mobil 070 325 50 89.  

<< Återgå till nyheter